Zoeken naar artikel 9 wegenverkeerswet

artikel 9 wegenverkeerswet
wetten.nl Regeling Aanwijzing doen besturen tijdens ontzegging e.d. art. 9 WVW 1994 BWBR0030025.
Dit ligt anders indien wordt gereden met een motorrijtuig of combinatie van een motorrijtuig met aanhangwagen waarvoor de rijbewijscategorie B niet geldt. In een dergelijk geval kan de bestuurder zowel worden vervolgd voor artikel 9 WVW 1994 als voor artikel 107 eerste lid WVW 1994 omdat de deelnemer aan het ASP uitsluitend gebruik mag maken van motorrijtuigen van rijbewijscategorie B zonder E of categorie AM. Overtredingen Vervallen per 01-06-2015. Het rijden nadat de inlevering van het rijbewijs is gevorderd of het rijbewijs is ingenomen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften artikel 9 achtste lid WVW 1994 Vervallen per 01-06-2015.
Wetboek-online.nl Wegenverkeerswet 1994 Artikel 9.
LJN BH5885 Hoger beroep 24-002636-07. Verdachte wordt ter zake van overtreding van artikel 9 tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 40 uren. LJN AV4828 Hoger beroep 20-009114-05. Verdachte is staande gehouden door wachtmeesters van de KMAR. Vervolgens is door hen het rijbewijsregister geraadpleegd verdachte terzake een overtreding van de WVW 1994 gehoord en aan verdachte proces-verbaal aangezegd terwijl daartoe geen bevoegdheid bestond.
Richtlijn strafvorderingsbeleid overtredingen van artikel 9 Wegenverkeerswet 1994.
Herhaling van dit misdrijf binnen vijf jaar na een vorige veroordeling voor artikel 9 WVW 1994 of artikel 32 van de Wegenverkeerswet geldt als strafverzwarende omstandigheid. Daar het misdrijf van artikel 9 WVW 1994 geen specifiek verkeersdelict is doch veeleer een ongehoorzaamheidsdelict ware in de regel geen ontzegging van de rijbevoegdheid te eisen. Hiervoor kan ook als argument worden aangevoerd dat de berechting van artikel 9 WVW 1994-zaken in de praktijk vaak plaatsvindt nadat de oorspronkelijke ontzegging reeds is geëindigd. Door het vorderen van een nieuwe ontzegging van de rijbevoegdheid kan zo voor een betrokkene een vicieuze cirkel ontstaan. Deze is uit strafrechtelijk oogpunt ongewenst.
Gedragingen strafbaar gesteld in artikel 9 WVW Advocaat Verkeersstrafrecht.
Rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid OBM art. 9 eerste lid Wegenverkeerswet 1994. Artikel 9 eerste lid WVW 1994 bevat het verbod op de weg een motorrijtuig te besturen terwijl de bevoegdheid daartoe bij rechterlijke uitspraak is ontzegd. Dit is overgenomen uit artikel 32 eerste lid van de Wegenverkeerswet. De nieuwe bepaling richt zich echter ook tot de juridisch bestuurder. Dit misdrijf komt neer op het negeren van het rechterlijk vonnis waarbij deze straf is opgelegd. Wanneer daartegen niet krachtig stelling zou worden genomen zou het gezag van uitspraken van de strafrechter worden ondermijnd.
Art. 9 WVW 1994 Artikel 9 Wegenverkeerswet 1994 Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Artikel 4aq Artikel 4ar Artikel 4as Artikel 4at Artikel 4au. Toezicht op keuringsinstellingen en onderzoeksgerechtigden. Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13. Verkeerstekens en maatregelen op of aan de weg. Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 16a Artikel 16b Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20. Aanwijzing bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring vereist is. Typegoedkeuring en goedkeuring productieprocessen van voertuigen en voertuigonderdelen. Artikel 22 Artikel 22a Artikel 22b Artikel 23 Artikel 23a Artikel 24 Artikel 25.
wetten.nl Regeling Aanwijzing doen besturen tijdens ontzegging e.d. art. 9 WVW 1994 BWBR0025208.
Direct naar de sitenavigatie. Aanwijzing doen besturen tijdens ontzegging e.d. 9 WVW 1994 Regeling vervallen per 01-06-2011. Geldend van 01-02-2009 t/m 31-05-2011. U kunt kiezen in welk formaat de tekst geëxporteerd wordt. TXT De tekst zal worden geleverd in een txt-bestand. RTF Maak deze keuze als u de tekst wilt hergebruiken in een tekstverwerkingsprogramma. XML De tekst zal worden geleverd in een xml-bestand. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. De afbeeldingen worden dan met de tekst in een zip-bestand geleverd. Tekst zonder afbeeldingen exporteren. Tekst met afbeeldingen exporteren.
Rijden na ongeldig verklaard rijbewijs of tijdens rijontzegging art. 9 WVW Advocaat Verkeersstrafrecht.
Het rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid of nadat het rijbewijs ongeldig is verklaard dan wel de geldigheid is geschorst is strafbaar gesteld in artikel 9 WVW. Artikel 9 WVW stelt meerdere gedragingen strafbaar. Rijden tijdens de ontzegging van de rijbevoegdheid lid 1. Rijden terwijl rijbewijs voor die categorie ongeldig is verklaard lid 2. Rijden nadat op grond van artikel 130 WVW de overgifte van het rijbewijs is gevorderd lid 3. Rijden nadat de geldigheid van het rijbewijs is geschorst totdat een alcoholslot is ingebouwd lid 5. Rijden nadat het rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 164 WVW wegens alcohol snelheid gevaarlijk rijgedrag lid 7.
Richtlijn voor strafvordering motorrijtuig doen besturen tijdens ontzegging e.d. 2015R021 Openbaar Ministerie.
Richtlijn motorrijtuig doen besturen tijdens ontzegging e.d. Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoening 2015A001. 9 Wegenverkeerswet 1994 WVW 1994. Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake overtredingen van artikel 9 WVW 1994. Motorrijtuig waarvoor bezit rijbewijs is vereistdoen besturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid. Motorrijtuig doen besturen in geval van een gedeeltelijk ongeldig verklaard rijbewijs. Motorrijtuig doen besturen na vordering tot overgifte en/of invordering en/of inhouding van het rijbewijs. Motorrijtuig doen besturen in geval van een op grond van artikel 123 b WVW1994 van rechtswege ongeldig geworden rijbewijs.

Contacteer ons