Op zoek naar reglement rijbewijzen?

reglement rijbewijzen
Wet regelgeving Rijbewijs.nl.
U kunt links de verwijzing naar de geldende regelgeving kiezen: de Wegenverkeerswet en het Reglement Rijbewijzen. Naast de Wegenverkeerswet en het Reglement Rijbewijzen zijn er ook Europese Richtlijnen opgesteld voor het rijbewijs, deze richtlijnen zijn in de Nederlandse regelgeving verwerkt.
Toelichting Reglement Rijbewijzen Rijbewijs.nl.
Toelichting Reglement Rijbewijzen. Home Wet regelgeving Toelichting Reglement Rijbewijzen. Printversie in PDF. Toelichting Reglement Rijbewijzen. Op deze pagina vindt u een toelichting op een aantal wetsartikelen dat in het Reglement Rijbewijzen staat vermeld. Deze uitleg bij de wetgeving is door de RDW gemaakt.
Navigator dé website voor de jurist en fiscalist.
CBP adviseert over wijziging reglement rijbewijzen in verband met alcoholslotprogramma Autoriteit Persoonsgegevens.
De regeling in de Wegenverkeerswet en de daarmee samenhangende wijziging in het Reglement rijbewijzen geven thans geen aanleiding tot opmerkingen. Wel adviseert het CBP in de Nota van Toelichting bij het ontwerpbesluit een onderbouwing op te nemen van de voorgestelde bewaartermijn van de opgeslagen gegevens.
Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen Besluit Rijksoverheid.nl.
Ontwerpbesluit wijziging Reglement rijbewijzen. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen. Het ontwerpbesluit houdt verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit een enkele redactionele wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
Reglement rijbewijzen.
Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014. BESLUIT van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 Reglement rijbewijzen. WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 november 1993, nr.
Platform Participatie Internetconsultatie: wijziging reglement rijbewijzen voor experiment met elektronische aanvraag van rijbewijzen.
Internetconsultatie: wijziging reglement rijbewijzen voor experiment met elektronische aanvraag van rijbewijzen. Internetconsultatie: wijziging reglement rijbewijzen voor experiment met elektronische aanvraag van rijbewijzen. U kunt niet meer reageren op de wijziging van het reglement rijbewijzen voor een experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen.
Art. 103 RR Artikel 103 Reglement rijbewijzen: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Home Zoeken Favorieten Vacatures. Besluit van 30 mei 1996, houdende uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 Reglement rijbewijzen. Ook bekend als.: Wegenverkeerswet 1994 Reglement rijbewijzen. Eerst verantwoordelijk ministerie.: Infrastructuur en Milieu. 9 oktober 2017. 1 januari 2017. Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4.
Art. 15 RR Artikel 15 Reglement rijbewijzen: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Artikel 15 Reglement rijbewijzen. Stuur deze amvb door via email. Stel een juridische vraag. Voeg toe aan favorieten. Omvang van de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheid. Rijbewijzen worden afgegeven voor het besturen van de volgende categorieën van motorrijtuigen.: bromfietsen, niet zijnde bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet rijbewijs categorie AM.;
Artikel 32 Reglement rijbewijzen SDU OpMaat.
de afgifte van een rijbewijs dat geldig is voor een categorie of categorieën waarvoor een eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs op het tijdstip waarop de in artikel 123b, eerste lid, van de wet bedoelde uitspraak onherroepelijk is geworden, geldig was, dan wel.
Reglement rijbewijzen.
Waar het gaat om de in artikel 145 van het Reglement rijbewijzen gegeven opsomming van gegevens die in het rijbewijzenregister worden opgenomen en om de in de artikelen 146 tot en met 152 van het reglement opgesomde gegevens waarvan door de daar genoemde autoriteiten mededeling moet worden gedaan aan de beheerder van het register, worden ingevolge artikel 191 onder rijbewijzen tevens begrepen rijbewijzen die zijn afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet.
Kentekenreglement en Reglement rijbewijzen NJB Nederlands Juristenblad.
Besluit tot wijziging van het Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen in verband met de bescherming van persoonsgegevens en enige andere wijzigingen. Dit besluit wijzigt in de eerste plaats het Kentekenreglement en het Reglement rijbewijzen met het oog op de uitvoering van een aantal inmiddels tot stand gekomen wettelijke regelingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Contacteer ons