Op zoek naar stagementor stagebegeleider?

stagementor stagebegeleider
StageMax Wat doet een stagebegeleider?
Het doel van een stagebegeleider is het afronden van het project waar jij voor hem mee bezig bent. Van de stagebegeleider mogen de volgende activiteiten worden verwacht.: De introductie van de student verzorgen kennismaken met de werkorganisatie en zorgen voor passende werkplek.
taakprocessen rijinstructeur gevaarherkenning stagementor stagebegeleider.
De positieve evolutie van de stage is sterk afhankelijk van uw steun. U kunt meer lezen over de voordelen van een stageproject voor uw bedrijf in Voordelen van een Europees Stageproject. Je stagementor AZ Sint-Lucas. Je stagementor weet welke leerdoelen de school jou meegeeft en kent je stagebegeleider.
t Punt Stagebegeleiding.
Wanneer er zich moeilijkheden voordoen, vinden wij het dus van belang dat dit in eerste instantie met de stagiair zelf wordt opgenomen. Mocht dit geen oplossingen bieden, kan er altijd een gesprek met de begeleidster van het opleidingscentrum gevraagd worden. Dit kan zowel door de stagebegeleider, de stagementor als door de stagiair zelf aangevraagd worden.
1.1 Taakbeschrijving van de stagementor Supervisors i2i Internship to Industry.
1.1 Taakbeschrijving van de stagementor. Als stagebegeleider is uw taak de stagiairs in te leiden, te begeleiden en te coachen in hun werkomgeving. U bent de contactpersoon en tussenpersoon voor de stagiairs, voor de stagecordinator en de collega's' op de werkplek met betrekking tot de evolutie en de inhoud van de stage.
Je stagementor AZ Sint-Lucas.
Hij is er om je grote en kleine praktische vragen te beantwoorden, maar ook om samen met jou op zoek te gaan naar je sterke punten en je werkpunten. Je stagementor weet welke leerdoelen de school jou meegeeft en kent je stagebegeleider.
Stagiaires begeleiden.
Heb je een contract opgesteld, dan moet het vervolgens ondertekend worden door de organisatie, de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling en de stagiair zelf. Veel organisaties maken de denkfout dat een stagiair een goedkope kracht is, omdat ze alleen rekening houden met een eventuele stagevergoeding.
Erkende opleiding voor stagementors mentorvzw.be.
Praktische en inhoudelijke vragen kan u stellen via academy@mentorvzw.be of via 056 23 72 80. Na het volgen van deze opleiding ontvangen de deelnemers een getuigschrift dat toegang geeft tot een lastenverlaging of korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever moet betalen voor de werknemers die interne stagementor zijn.

Contacteer ons